Verwijzing

De noodzaak voor ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door ouders zelf, leerkrachten, consultatiebureau, huisarts, revalidatie-arts ,kinderarts, kinderfysiotherapeute, logopedist of remedial teacher.

De verwijzing naar kinderergotherapie Hands Up kan op twee manieren :

  1. Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist ( revalidatie-arts, kinderarts).
  2. Zonder een verwijzing . Kinderergotherapie Hands Up is direct toegankelijk.
    Wanneer uw kind de eerste keer komt wordt er een D.T. E. ( directe toegankelijkheid ergotherapie) screening afgenomen.   Tijdens deze screening zullen enkele vragen gesteld worden om te bepalen of er direct begonnen kan worden met behandelen of dat er redenen zijn om uw kind eerst naar de huisarts te verwijzen.

kinderfysio-3