Werkwijze

Aanmelding

Als uw kind is aangemeld, zal uw therapeut in een telefonisch contact met U doorspreken wat uw hulpvraag/ de hulpvraag van uw kind is . Indien nodig, wordt u gevraagd de vragenlijsten die opgestuurd worden, in te vullen. Wanneer het om problemen op school gaat , wordt ook de leerkracht gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Ook wordt er een behandelovereenkomst naar u verstuurd. Deze behandelovereenkomst en de vragenlijsten graag bij de eerste behandeling mee nemen . Vervolgens vindt er in de praktijk een onderzoek plaats

Onderzoek

De eerste behandeling duurt 45 minuten. Deze start altijd eerst met een vraag-gesprek. Dit vraag gesprek wordt gebruikt om een goed beeld te krijgen van uw kind en om de hulpvraag te verhelderen.
Door observatie, onderzoek en het evt afnemen van testen worden de mogelijkheden en beperkingen van uw kind in kaart gebracht. Indien wenselijk wordt er ook contact opgenomen met school/peuterspeelzaal. Op basis van al deze informatie wordt er een behandelplan gemaakt. Het behandelplan wordt samen met u en met uw kind besproken.

Behandeling

De behandelingen zullen merendeels plaatsvinden op de praktijk.
Een behandeling duurt 30-45 min. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Mogelijk zullen er ook afspraken op school zijn om op deze manier het kind in de klas te zien werken en om te overleggen met de leerkracht . Wanneer de hulpvraag gericht is op de thuissituatie zal er ook behandeling thuis plaats vinden.
Tijdens de behandeling krijgen u en uw kind inzicht in de vraag waarom sommige activiteiten

kinderfysio-1

kinderfysio-2