Kinderergotherapie

Kinderergotherapie Hands Up Best

Kinderergotherapie in Best Eindhoven Oirschot en Sint Oedenrode

Op 1 september 2015 is kinderergotherapeute Joyce van der Sluys Veer in Best een ergotherapie voor kinderen gestart onder de naam kinderergotherapie Hands Up. Met meer dan 23 jaar ervaring in de kinderrevalidatie, het speciaal- en regulier basisonderwijs, ambulante begeleiding en in de eerste lijn biedt Joyce aan met name kinderen in Best, Eindhoven, Oirschot en Sint Oedenrode een helpende hand.

Elke ouder wil graag dat de ontwikkeling van hun kind voorspoedig verloopt en dat hun kind geen gedrag- en leerproblemen ontwikkelt. Wanneer zich vroeg of laat bij hun kind toch een gedrag of leerprobleem openbaart schrikt men hier vaak van, omdat men niet weet wat de oorzaak en de ernst van het gedrag – en leerprobleem van hun kind is. Om de oorzaak en de ernst van het gesignaleerde probleem in een zo vroeg mogelijk stadium vast te kunnen stellen en te behandelen is de hulp van een kinderergotherapeute in te schakelen.

Ontwikkeling kinderen verloopt niet altijd zonder problemen

Leer of gedragsproblemen kunnen er voor zorgen dat een kind niet meer kan meekomen op school of problemen heeft met het spelen met andere kinderen. Het is daarom van belang, dat in een zo vroeg mogelijk stadium door een ervaren kinderergotherapeute wordt achterhaald wat de oorzaak is van de gedrag of leerproblemen. Wanneer die duidelijk zijn zullen deze zover mogelijk met praktische oplossingen worden aangepakt. Om het optimale resultaat te bereiken is een nauwe samenwerking nodig met iedereen die nauw betrokken is bij het kind zoals ouders, leerkracht en eventueel andere behandelaars.

Kinderergotherapie helpt een kind beter te functioneren

Een geslaagde kinderergotherapie helpt een kind om zowel thuis, op school of in de vrije tijd beter te functioneren en een steuntje in de rug te geven. Kinderergotherapie Hands Up in Best helpt kinderen in Best, Eindhoven, Oirschot en Sint Oedenrode graag. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak belt u 06-38204747 of vult u het aanmeldformulier in.