Aanpassingen en hulpmiddelen

Het adviseren en ondersteunen bij de aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen

Ook geeft de ergotherapeut advies t.a.v. aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen die de zelfstandigheid kunnen vergroten. De ergotherapeut is goed op de hoogte van de voorzieningen die bestaan en de wijze waarop (en bij welke instanties) verschillende voorzieningen kunnen worden aangevraagd. Indien nodig kan de ergotherapeut de aanvraag van een voorziening verzorgen bij de betreffende instantie. Bijvoorbeeld voorzieningen via WMO, zorgverzekeraar en UWV.
De ergotherapeut adviseert het kind en zijn omgeving hoe het met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening om kan gaan.

kinderfysio-5