Kwaliteit

Ik ben lid van de vereniging Ergotherapie Nederland en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Ik heb veel ervaring in de samenwerking met fysiotherapeuten, logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen en artsen.

Binnen het Gezondheidspunt Best is een samenwerkingsverband tussen de kinderfysiotherapeut van Fysiocompany, en de orthopedagoge, logopediste en remedial teachers van Talent en Co.

Klachten regeling

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelende ergotherapeut, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Komt u er samen niet uit ? Dan kunt u zich wenden tot :

  • Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG)
  • Klachtenloket Paramedici

Advies en ondersteuning
Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw behandelend paramedicus en het opstellen van een brief aan uw behandelaar. De regionale/provinciale afdelingen vallen onder Zorgbelang Nederland en werken onafhankelijk van hulpverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Klachtenloket Paramedici
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl

erotherap

KP logo

kinderfysio-4.jpg