Introductie

Joyce van der Sluys Veer

Mijn naam is Joyce van der Sluys Veer en Ik woon al sinds 1992 in Best.
In 1988 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd ( Heerlen) als ergotherapeut .
Inmiddels heb ik al 23 jaar ervaring in de kinderrevalidatie, het speciaal en regulier basisonderwijs , ambulante begeleiding en in de eerste lijn.

Diagnose groepen:

Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met de volgende diagnoses:

  • DCD
  • AD(H)D
  • Prikkelverwerkingsproblemen
  • Autisme spectrum problematiek
  • Cerebrale Parese
  • Neuromusculaire aandoeningen
  • Spina bifida

Maar ook zie ik regelmatig kinderen waarbij geen diagnose gesteld is, maar die wel lichte motorische problemen hebben.

Kinderergo1

Kinderergo2

Specialisaties

Motoriek

Centraal neurologische aandoeningen
CP – richtlijn ( onderzoek en behandeling bij kinderen met een cerebrale parese)
NMA ( neuromusculaire aandoeningen
AHA

Schoolsevaardigheden:

KOEK
SOESS
SOS 2- NL
schoolAMPS
Schrijven met een smile

Prikkelverwerking:

SI : sensorische integratie, prikkelverwerking, sensory diet
Sensory Profile
Schoolcompanion

Dagelijks handelen:

PEDI( vragenlijst mbt zelfstandigheid, verplaatsen en sociale vaardigheden)
COPM (Canadian Occupational Performance Measure) – interview voor probleeminventarisatie, gericht op dagelijks handelen.
DTE ( directe toegankelijkheid ergotherapie)

Taakaanpak:

Meichenbaum ( Kaat Timmermans) in verband met planning, organiseren taak en werkhouding.